Tradicija sožitja z naravo

je slogan, ki zaposlene v družbi KOTO zavezuje, da na vseh nivojih poslovanja družbe delujejo v skladu z načeli trajnostnega razvoja, tako na področju veterine, prehranske varnosti in varstva okolja in odraža glavno zavezo družbe, to je zagotavljanja stalne in kakovostne storitve pri ravnanju z biološkimi in ostalimi viri.


 

OBVESTILA
22. april 2015
Z obvestilom dne 24.3.2015 smo vas seznanili, da bomo v času od 30. marca do predvidoma konca aprila 2015 izvajali večja vzdrževalna dela na biofiltru in zamenjali polnilo v biofiltru.
26. marec 2015
Obveščamo vas, da bomo v času od 30. marca do predvidoma konca aprila 2015 izvajali večja vzdrževalna dela na biofiltru in zamenjali polnilo v biofiltru. S tem bomo zagotovili nemoteno delovanje biofiltra nadaljnjih pet let.
2. januar 2015
Dobrodošli na naši prenovljeni spletni strani koto.si, ki je med drugim prilagojena tudi za oglede na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.
14. februar 2014
Obveščamo vas, da bomo predvidoma od 15. do 19. februarja izvajali homogenizacijo biofiltrskega vložka.
Dejavnosti
 
Kože

Zbiranje in predelava kož v družbi KOTO potekata že od nastanka podjetja, to je od leta 1947. S proizvodnjo, urejeno po ...
Maščobe

Družba KOTO proizvaja in trži živalske maščobe, rastlinska olja in mešanice primerne za prehrano živali. Za skladiščenje ...
Prevzem ŽSP

Ena glavnih dejavnosti družbe KOTO je ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi. Družba KOTO je v mesecu marcu ...
Biorazgradljivi odpadki

Prevzemamo in na okolju prijazen način obdelujemo biološke odpadke, ki izvirajo iz opravljanja storitvene dejavnosti, industrije ...
Odpadna jedilna olja

V družbi KOTO že od leta 2004 zbiramo in predelujemo več vrst bioloških odpadkov, odpadna jedilna olja ter maščobe ...
Čreva

Družba KOTO je vodilni dobavitelj naravnih črev slovenski mesnopredelovalni industriji in ima za opravljanje te dejavnosti vsa ...
Bioplin

S čisto in okolju prijazno tehnologijo iz biološko razgradljivih odpadkov in odpadnih vod proizvajamo bioplin. Bioplin je biogorivo in se uvršča ...
Reciklaža

Družba KOTO je v letu 2010 odprla reciklažni center v Novem mestu s ciljem širjenja nabora dejavnosti ravnanja z odpadki ...
Osebna varovalna oprema

V družbi KOTO se že več kot 30 let ukvarjamo s trženjem osebne varovalne opreme. Odlikujejo nas izredno dobro poznavanje ...
Odpadki iz naprav za čiščenje odpadnih voda

Prevzemamo in na okolju prijazen način obdelujemo različne odpadke, ki nastajajo v postopku čiščenja ...


 


1996 - 2015 © Renovatio - PG group  I  powered QUBE 3.3©  I  hosted on GreenHost