KATALOG OVO
 KATALOG


STANDARDI ZAŠČITNE OPREME:

  
Osebna varovalna oprema označena z znakom CE je skladna z direktivo evropske gospodarske skupnosti 89/686/EGS in njenimi spremembami.

Celoten seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur.l. RS, 29/05 in 23/06) je objavljen v Ur.l. RS 95/07.

›› STANDARDI ZA ZAŠČITNO OBUTEV
›› STANDARDI ZA ZAŠČITNA OBLAČILA
›› STANDARDI ZA ZAŠČITNO OPREMO ZA ROKE
›› STANDARDI ZA ZAŠČITNO OPREMO ZA GLAVO
›› STANDARDI ZA ZAŠČITNO OPREMO ZA DELO NA VIŠINI

STANDARDI ZA ZAŠČITNO OBUTEV

SIST EN 20345 Osebna varovalna oprema – Zaščitna obutev

Zaščitna obutev (SB) je obutev za zaščito pred poškodbami zaradi nesreč, z zaščitno kapico, ki zdrži udarce do 200J in stisk do 15kN. Zaščitno obutev razvrščamo v različne kategorije glede na izpolnjevanje dodatnih zahtev po zaščiti.

Oznaka kategorije

Dodatne zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da se obutev uvrsti v posamezno kategorijo

S1

zaprt petni del, antistatične lastnosti, blaženje energije v petnem delu

S2

S1 + omejena prepustnost in vpijanje vode

S3

S2 + odpornost na prebod, rebrast podplat

S4

SB + antistatične lastnosti, blaženje energije v petnem delu
(obutev iz gume in polimerov)

S5

S4 + odpornost na prebod, rebrast podplat

SIST EN 20346 Osebna varovalna oprema – Varovalna obutev
Varovalna obutev je obutev za zaščito pred poškodbami zaradi nesreč, z zaščitno kapico, ki zdrži udarce do 100J in stisk do 10kN.

SIST EN 20347 Osebna varovalna oprema – Delovna obutev
Delovna obutev (OB) je obutev za zaščito pred poškodbami zaradi nesreč. Delovno obutev razvrščamo v različne kategorije glede na izpolnjevanje dodatnih zahtev po zaščiti.

Oznaka kategorije

Dodatne zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da se obutev uvrsti v posamezno kategorijo

O1

zaprt petni del, antistatične lastnosti, blaženje energije v petnem delu

O2

O1 + omejena prepustnost in vpijanje vode

O3

O2 + odpornost na prebod, rebrast podplat

O4

OB + antistatične lastnosti, blaženje energije v petnem delu
(obutev iz gume in polimerov)

O5

O4 + odpornost na prebod, rebrast podplat

 

Pomen piktogramov:

Jeklena kapica za zaščito prstov

Blaženje energije v petnem delu

Kompozitna kapica za zaščito prstov

Antistatična obutev

Povišana zaščita iz gume na prstnem delu obutve

Zračen usnjeni gornji del obutve

Neprebojni jekleni medvložek

Vodoodporni gornji del obutve

Neprebojni medvložek iz kevlerja

Obutev pralna v pralnem stroju

Podplat odporen na drsenje

Obutev s toplo podlogo

Podplat odporen na olja in goriva

 

 

Ognjeodporen gumijast podplat (do 300oC)

 

 

 

STANDARDI ZA ZAŠČITNA OBLAČILA

SIST EN 340 Varovalna obleka – Splošne zahteve
Standard opredeljuje osnovne zdravstvene in ergonomske zahteve glede neškodljivosti, dizajna, udobja, staranja, velikosti in označevanja.

Zaščita pred dežjem
ISO 7000-2413

Zaščita pred kemikalijami
ISO 7000-2414

Zaščita pred mrazom
ISO 7000-2412

Elektrostatične lastnosti – površinska upornost

Zaščita pred toploto in ognjem
ISO 7000-2417

Visoko vidna zaščitna obleka
ISO 7000-2419

SIST EN 342 Varovalna obleka – Oblačila in kompleti za zaščito pred mrazom

SIST EN 343 Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem  

SIST EN 11611 Varovalna obleka za uporabo pri varjenju in sorodnih postopkih

SIST EN 13982-1 Varovalna obleka za varovanje pred trdnimi delci – 1. del 

SIST EN 14058 Varovalna obleka – Oblačila za zaščito v hladnih okoljih                                                                 

STANDARDI ZA ZAŠČITNO OPREMO ZA ROKE

SIST EN 420 Varovalne rokavice – Splošne zahteve in preizkusne metode
Standard opredeljuje osnovne zahteve glede neškodljivosti materialov, velikosti, ročnosti, označevanja. Odpornost na različna tveganja in nevarnosti so podrobneje opredeljena v posameznih standardih.

SIST EN 388 Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard določa označevanje rokavic glede na mehanska tveganja z označbo abcd, pri čemer posamezna označba pomeni stopnjo odpornosti glede na posamezno mehansko tveganje.
a: obraba z drgnenjem (1-4)
b: odpornost na prerez (1-5)
c: odpornost na trganje (1-4)
d: odpornost na prebod (1-4)Odpornost na prerezAntistatičnostZaščita pred kemikalijami in mikroorganizmi

 

SIST EN 407 Varovalne rokavice za zaščito pred toplotnimi tveganji (toplote in/ali ognja)

Zaščita pred vročino in/ali ognjem

 

SIST EN 511 Rokavice za zaščito pred mrazom

Zaščita pred nizkimi temparaturami

 

SIST EN 374 Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami in mikroorganizmi – 1. del

Zaščita pri delu z raznovrstnimi kemikalijami

SIST EN 1082-1 Varovalna obleka – rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami in vbodom ročnega noža – 1. del: rokavice, pletene iz žice in ščitniki rok

SIST EN 1082-2 Varovalna obleka – rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami in vbodom ročnega noža – 2. del: rokavice in ščitniki rok, ki niso spleteni iz žice

SIST EN 12447 Varovalne rokavice za varilce

 

STANDARDI ZA ZAŠČITNO OPREMO ZA GLAVO

Zaščita glave

SIST EN 397 Industrijske zaščitne čelade

SIST EN 812 Lahke industrijske čelade za varovanje pred udarci

SIST EN 14052 Visoko kakovostne industrijske čelade

Zaščita oči

SIST EN 166 Osebno varovanje oči – Specifikacije
Definicija različnih tipov očal, opredelitev različnih tipov leč ter filtrov.

SIST EN 175 Osebno varovanje – Oprema za varovanje oči in obraza pri varjenju in podobnih postopkih

SIST EN 379 Osebno varovanje oči – Samozatemnitveni filtri za varjenje

SIST EN 169 Filtri za varilne in sorodne tehnike – Zahteve prepustnosti in priporočena uporaba

SIST EN 1731 Ščitniki za oči in obraz za industrijsko in neindustrijsko uporabo za varovanje pred mehanskimi nevarnostmi in/ali toploto

 

Zaščita dihal

SIST EN 132 Oprema za varovanje dihal – Definicije izrazov in piktogrami

SIST EN 133 Oprema za varovanje dihal – Razvrstitev
Standard deli opremo za varovanje dihal na:

  1. Naprave za filtriranje zraka, pri katerih na vdihani zrak vpliva prostorska atmosfera. Sestavljene so iz obraznega dela in filtra.
  2. Dihalne naprave, kjer je vdihani zrak neodvisen od prostorske atmosfere. Sestavljene so iz obraznega dela ter sistema za dovajanje zraka.

SIST EN 136 Oprema za varovanje dihal – Obrazne maske – Zahteve, preskušanje, označevanje

SIST EN 140 Oprema za varovanje dihal – Polobrazne in četrtinske maske – Zahteve, preskušanje, označevanje

SIST EN 142 Oprema za varovanje dihal – Ustniki – Zahteve, preskušanje, označevanje

SIST EN 143 Oprema za varovanje dihal – Filtri za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanje

SIST EN 149 Oprema za varovanje dihal – Polobrazne maske za zaščito pred delci – Zahteve, preskušanje, označevanje

SIST EN 1827 Oprema za varovanje dihal – Polobrazna maska brez ventilov za vdihavanje z oddvojljivimi filtri za zaščito pred plini ali plini in delci ali samo delci – Zahteve, preskušanje, označevanje

Zaščita sluha

SIST EN 352-1 Varovala sluha – Splošne zahteve in preskušanje – 1. del: Naušniki

SIST EN 352-2 Varovala sluha – Splošne zahteve in preskušanje – 2. del: Čepi

SIST EN 352-3 Varovala sluha – Splošne zahteve in preskušanje – 3. del: Naušniki za pritrditev na industrijsko varnostno čelado

SIST EN 352-5 Varovala sluha – Splošne zahteve in preskušanje – 5. del: Naušniki za zmanjšanje delovnega hrupa

 

STANDARDI ZA ZAŠČITNO OPREMO ZA DELO NA VIŠINI

SIST EN 365 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Splošne zahteve za navodila za uporabo, vzdrževanje, periodične preiskave, popravilo, označevanje in pakiranje

SIST EN 354 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Vrvi z zaključno zanko

SIST EN 358 Osebna varovalna oprema za namestitev pri delu in zaščito pred padci z višine – Pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi in zanke

SIST EN 361 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Varovalni pas

SIST EN 354 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Spojni elementi

SIST EN 354 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Sedežni pasovi

 


pdf. Katalog OVO
:: PROIZVODNJA